Przetarg na dostawe 40 wiązek butlowych - rozstrzygnięcie przetargu

Piotrków Tryb. 16.07.2012r.

Zamawiający

Zakład Usługowo Handlowo Produkcyjny

„KAR-BART” Agnieszka Krześlak

ul. Zalesicka 68

97-300 Piotrków Tryb.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W dniu 16.07.2012r. wybrano najkorzystniejszą ofertę na zakup 40 wiązek butlowych w asortymencie :

25 wiązek – tlen,

8 wiązek - mieszanka argon,

4 wiązki - argon,

3 wiązki - azot.

dla projektu „Bezpieczeństwo i nowoczesność – wiemy co ważne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 , Oś priorytetowa III Gospodarka , innowacyjność, przedsiębiorczość , Działanie III.6: Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

TECHNOGAS Sp. z o.o.

ul. Kokotek 66

41-700Ruda Śląska

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena - 70

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium termin realizacji – 20

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium warunki płatności – 10

Łączna ilość otrzymanych punktów 100

Informujemy, że w niniejszym postępowaniu przetargowym ofertę złożyła jeszcze jedna firma :

Vitkovice Milmet S.A.

ul. Grota Roweckiego 130

41-200 Sosnowiec

Agnieszka Krześlak

Właściciel firmy

Projekt współfinansowany w ramach III Osi priorytetowej RPO WŁ 2007-2013 ze środków EFRR i budżetu państwa

Zakład Usługowo Handlowo Produkcyjny “KAR-BART” Agnieszka Krześlak

“Bezpieczeństwo i nowoczesność – wiemy co ważne ”

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z środków Budżetu Państwa

Zakład Usługowo Handlowo Produkcyjny „KAR-BART” Agnieszka Krześlak

„Chromatograf gazowy – my również walczymy o jakość i bezpieczeństwo” i „Bezpieczeństwo i nowoczesność – wiemy co ważne”