Przetarg - chromatograf - rozstrzygnięcie przetargu

Zamawiający

Zakład Usługowo Handlowo Produkcyjny

„KAR-BART” Agnieszka Krześlak

ul. Zalesicka 68

97-300 Piotrków Tryb.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W dniu 04.10.2011r. wybrano najkorzystniejszą ofertę na zakup chromatografu gazowego wraz z opracowanymi i zwalidowanymi metodami na oznaczanie zawartości gazów w mieszankach gazowych oraz oznaczania zanieczyszczeń w surowcach gazowych dla projektu „Chromatograf gazowy – my również walczymy o jakość i bezpieczeństwo” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 , Oś priorytetowa III Gospodarka , innowacyjność, przedsiębiorczość , Działanie III.6: Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw -

Tlab Technika Laboratoryjna Jarosław Czajka 0

5-077 Warszawa-Wesoła ul. Szklarniowa 5G.

Oferta Nr.TLAB-16.01-2/2011/GC

Jednocześnie informujemy, że w niniejszym postępowaniu przetargowym nie złożono innych ofert.

Agnieszka Krześlak

Właściciel firmy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz ze środków Budżetu Państwa
Zakład Usługowo Handlowo Produkcyjny “KAR-BART” Agnieszka Krześlak
“Chromatograf gazowy – my również walczymy o jakość i bezpieczeństwo”

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z środków Budżetu Państwa

Zakład Usługowo Handlowo Produkcyjny „KAR-BART” Agnieszka Krześlak

„Chromatograf gazowy – my również walczymy o jakość i bezpieczeństwo” i „Bezpieczeństwo i nowoczesność – wiemy co ważne”