Gazy techniczne i mieszanki gazów

butla z miernikamiGazy techniczne

 • Tlen techniczny
 • Acetylen
 • Argon
 • Dwutlenek węgla
 • Hel
 • Azot

 

Mieszanki gazowe do użytku technicznego

 • Mix: Argon + CO2
 • Mieszanina: Tlen + Gaz obojętny
 • Powietrze, mieszaniny gazów obojętnych
 • Propan - butan
 • Propan
 • Mieszanki trójskładnikowe np: Ar + CO2 + O2
 • Mieszanki czteroskładnikowe np: N2+CO2+He+O2