Legalizacja butli

szare butleWszystkie butle, które są przeznaczone do przechowywania różnego rodzaju gazów (np. gazy techniczne, gazy medyczne czy też gazy spożywcze) podlegają okresowym badaniom technicznym. Dozór nad takimi badaniami prowadzi Urząd Dozoru Technicznego.

W naszej firmie mogą Państwo przeprowadzić legalizację większości butli.
Wszystkie badania wykonujemy na profesjonalnym stanowisku przeznaczonym do prób wysokociśnieniowych. Każde badanie jest przeprowadzane pod dozorem Inspektora Urzędu Dozoru Technicznego. Po każdym badaniu klient otrzymuje protokół z wykonanej legalizacji wraz datą wykonania legalizacji oraz terminem następnego badania.