Karty charakterystyk gazów technicznych

dwójka pracownikówBezpieczeństwo podczas użytkowania gazów technicznych jest najważniejsze. Dlatego każdy gaz wykorzystywany w przemyśle lub innych dziedzinach powinien posiadać kartę charakterystyki. Zawarte są w niej wszystkie najważniejsze informacje na temat produktu takie jak: właściwości fizykochemiczne (na przykład: temperatura wrzenia i topnienia, temperatura zapłonu), toksyczność, wpływ na zdrowie człowieka, reaktywność, sposób magazynowania, postępowanie w przypadku bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem oraz postępowanie z odpadami. Dzięki tym informacjom możliwe jest bezpieczne użytkowanie gazu podczas produkcji, a znajomość jego właściwości pozwala na maksymalne wykorzystanie gazu w praktyce. Wszystkie nasze produkty posiadają wymagane certyfikaty oraz jeszcze na etapie produkcji poddawane są szczegółowym badaniom w naszym laboratorium. Mamy pewność, że gazety techniczne oraz ich mieszanki są bezpieczne dla zdrowia użytkowników oaz dla środowiska naturalnego. Sprawdź poszczególne karty charakterystyk, aby wykorzystać produkty zgodnie z ich przeznaczeniem.